|   | 
Detalji
   web
Zapis
Autor (up) Boris Franušić
Naslov Osvrt na ljetopis Pomorstvo Lošinja i Cresa, 4. Vrsta Journal Article
Godina 2006 Publikacija Naše more Abbreviated Journal
Svezak vol. 53 Izdanje no. 3-4 Stranice 160-160
Ključne riječi pomorstvo; Cres; Lošinj
Sažetak
Adresa
Korporativni autor Teza
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku Mjesto publikacija Dubrovnik Urednik
Jezik Hrvatski Jezik sažetka Originalni naslov
Urednik serije Naslov serije Skrećeni naslov serije
Svezak serije Broj serije Izdanje
ISSN 0469-6255 ISBN Medij
Područje Ekspedicija Konferencija
Bilješke Odobreno da
Pozovi broj Serija 22
Trajna poveznica na ovaj zapis